De ‘Weekendklas’ is een initiatief van de Stichting JES Leiden, waarmee nieuwsgierige en ambitieuze kinderen in groep 7 en 8 aanvullend onderwijs op zondag wordt geboden. Ze krijgen hiermee de kans hun zelfvertrouwen te vergroten, hun talenten te ontdekken en zo hun toekomstperspectief te verbreden.

‘Het Bewaarde Land’ in de duinen van Meijendel biedt de kinderen een natuurbelevingsprogramma, waarbij de nadruk op ‘beleving’ ligt. Met al hun zintuigen leren zij om meer aandacht, liefde en respect voor de natuur te hebben. Daarnaast draagt het programma ertoe bij dat kinderen zich al op jonge leeftijd bewust worden van een duurzame levensstijl.

Door ‘De Weekendklas’ en ‘Het Bewaarde Land’ met elkaar te verbinden, steunt Lionsclub Leiden Lakenstad in 2020 in feite twee projecten.