Projecten

  • Weekendklas en Het Bewaarde Land

    Lionsclub Leiden Lakenstad wil het in 2020 mogelijk maken dat ca. 50 kinderen van ‘De Weekendklas’ een natuureducatieprogramma kunnen volgen in ‘Het Bewaarde Land’. 

  • Lions organiseren jeugduitwisseling

    Lions organiseren een wereldwijde jeugduitwisseling waar jongeren tussen de 17 en 21 jaar aan deel kunnen nemen (kinderen van Lions en niet-Lions).  Jaarlijks gaan 100 Nedelandse jongen op reis en komen 100 jongeren van over de hele wereld naar Lions-gastgezinnen. De lokale Lionsclub beslist altijd over deelname. De jongere, die door onze club is voorgedragen, is uitverkozen om in juli 2019 deel te nemen aan het jeugduitwisselings-programma in Apulië, in Zuid Italië. 

  • Lions helpen 30 miljoen blinden

    Lions zetten zich in om vermijdbare blindheid te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die blind of slechtziend zijn.  Zo werden in 10njaar tijd werden maar liefst 200.000 staaroperaties uitgevoerd. Ook worden andere oogoperaties ondersteund en brillen en speciale hulpmiddelen verstrekt die het slechte zicht van kinderen verbeteren.

Nieuws

vogelhuisjes voor het Roomburgerpark

26/02/2022

Vogelhuisjes voor het Roomburgerpark

Met een donatie aan de vrienden van het park Roomburg heeft  onze club bijgedragen aan meer vogelhuisjes in het park. Op 26...

Donatie aan de Stichting Muziek aan Bed

24/01/2022

Op 24 jauari hebben enkele leden van de club €1000 kunnen overhandigd aan de Stichting Muziek aan Bed, via een digitale samenkomst. 

Muziek draagt bij aan het welbevinden van...

weekendklas naar het Bewaarde Land

18/04/2021

        De Weekendklas in het Bewaarde Land         

In 2019 kozen wij als project...

Sponsors